پک آموزش کامل حسابداری

ویژه بازار کار

اکسل

هلو

سپیدار

خدمات مالی و مالیاتی

انجام مشاوره های مالی و مالیاتی

تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد سالیانه(حقیقی و حقوقی)

تنظیم گزارشات خرید و فروش فصلی(معاملات فصلی169 مکرر)

تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده (حقیقی و حقوقی)

تنظیم لوایح دعاوی مالیاتی و بیمه

اخذ کد اختصاصی

تلوزیون اینترنتی حسابگران تفکر برتر

شغلی پیدا کنید که شما باشد

آیا می دانید شما میتوانید آموزش های تخصصی حسابداری را در شرکت حسابگران تفکر برتر گذرانده و از طرف شرکت معرفی به کار شوید؟

 هر ماه ، بیش از 200نفر  در جستجوی کار به سامانه ما  و شرکت مراجعه می کنند  و دوره های تخصصی حسابداری را میگذرانند و وارد بازارکار میشوند.

آموزش های تصویری

شرکت حسابگران تفکر برتر

محصولات